Vstupní procesní analýzy požadavků na funkcionalitu softwarového systému.
Procesní optimalizace a tvorba projektové dokumentace.
Vývoj softwarových systémů dle projektové dokumentace.
Implementace vyvinutých softwarových systémů.
Zajištění provozu softwarových systémů.
Zajištěné bezpečnosti provozovaných softwarových systémů.
Uživatelská a technická podpora provozovaných softwarových systémů.